Kehtna valla suur spordi- ja liikumisharrastuste uuring 2021

Esmaspäeval, 15. novembril algab suur veebipõhine küsitlus, mis puudutab sportimis- ja liikumisharrastuste võimalusi ning nendega tegelevaid inimesi Kehtna vallas. Küsitlus kestab 15. detsembrini.
Küsitlusega kogub Kehtna Vallavalitsus andmeid, et arendada valla spordivaldkonna teenuseid ja luua asjalik infovahetus erinevate alade harrastajatega.
Küsitlusele on oodatud vastama igaüks sõltumata vanusest. Küsimustele vastamiseks ei pea olema professionaalne sportlane. Ootame infot igalt liikumissõbralt, Sinu arvamus on meile oluline!
Igal nädalal loositakse siin FB ürituse all küsitlusele vastanute vahel kolm lahedat auhinda. Iga üks saab võita ühe korra.
Uuringu läbiviimisel järgime kõiki häid uuringutavasid, mille oluliseks osaks on ka vastajate õiguste ja konfidentsiaalsuse kaitse. Kehtna Vallavalitsus on isikuandmete vastutav töötleja (https://kehtna.kovtp.ee/isikuandmete-tootlemine).